Revista de psihodramă
Revista română de psihodramă nr. 2 / 2014

Editorial ………………………………………………………….. 2
Întâlniri cu terapeuţi
SimonaVlad – Despre înţelepciunea de a nu da sfaturi
bune. Interviu cu Eva Faflström Borg …..…………..……… 3
Teoria în practică
Giovanni Boria – Macrospaţiul şi microspaţiul în
psihodrama în doi …………………………………………………… 7
Sorin Crişan – Forme utopice ale jocului psihodramatic
……………………………………………………………………………… 17
Eberhard Scheiffele – Stări modificate de conştiinţă în
timpul psihodramei şi sociodramei ……………………… 20
Violeta Pecican – Întâlnire internaţională în cadrul
proiectului „Psychodrama and Creative Education in
Prison” …………………..……………………………………….…… 33
Anabela Hani – Utilizarea metodelor de acţiune în
formele educaţiei continue a adulţilor …………………… 35
Iulia Petcu – Psihodrama în mediul educaţional. Punct.
Contrapunct. După 15 ani ……………………………………… 44
Angela Ionescu – Plimbare cu un fir de plantă –
psihodramă individuală în mijlocul naturii – Şcoala de
vară de psihodramă, Sibiel 2013 ………………………….… 49
Cercetare în psihodramă
Gabriela Dima, Carmen Pătraşcu, Mihaela Dana
Bucuţă – Metoda psihodramei în intervenţia în
violenţa domestică în România: Proiectul „EMPOWER”
……….……………………………………………………………………… 53
Cronică de evenimente
Angela Ionescu – O conferinţă cu surprize şi
consistenţă – Bucureşti 2013 ………………………………… 64
Arte şi carte
Iolanda Covaci – Teatru: „Prinţesa de Clèves” ……… 66
Calendarul evenimentelor ………………………….. 68

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside