Revista de psihodramă
Revista română de psihodramă nr. 1 / 2013

Sumar
Editorial ………………………………………………………………. 3
Întâlniri cu terapeuţi
Cristina Bîrzoiu – Întâlnire cu Clark Baim la workshop-ul
„Utilizarea teoriei atașamentului în psihoterapie”, 15-16
iunie 2013 ……………………………………………………………………. 4
Teoria în practică
Norbert Apter – Metoda J.L. Moreno: un teren propice
pentru dezvoltarea inteligenţei multiple – un workshop
despre utilizarea Metodelor de Acţiune în companii,
organizaţii şi instituţii ………………………………………………… 12
Alina Jitaru – Psihodrama în tulburarea de stres
postraumatic ……………………………………………………………… 18
Graţiela Grigorescu – Comunism sau psihodramă.
Avatarul spiritului ………………………………………………………. 27
Irina Cătălina Manta – Teoria ataşamentului şi
psihodrama ……………………………………………………………….. 35
Simona Iordăchescu – Gestionarea catharsisului în grupul
de autocunoaştere prin metoda psihodramei ………….… 48
Cercetare în psihodramă
Radu Vulcu, Liviu Gaja – Psihodrama şi Teatrul Playback
în dezvoltarea auto-eficacităţii ……………………………….…. 54
Arte şi carte
Graţiela Sion – De la ucenicie la învăţarea experienţială
prin cunoașterea situată în practica superviziei de
psihodramă – recenzie de carte …..…………………………..… 61
Ilie Andrei – Întâlnire – poezie dedicată lui Jacob Levi
Moreno, părintele psihodramei ……………………………… 64
Calendarul evenimentelor 2013 …………………….. 65
Şcoala de vară Sibiel, 14-21 iulie 2013
Conferinţa Internaţională PIfE,
11-14 septembrie 2013, Kiev
Conferinţa Naţională de Psihodramă,
25-27 octombrie 2013, Bucureşti

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside