Proiecte
Proiecte in derulare

 

În 2008, SPJLM a început participarea într-un proiect EU Grundtvig intitulat “POTENS – Psychodrama on the Educational Stage”. Proiectul reprezintă o fază distinctă a unui plan pe termen lung de stabilire a unei cooperări mai strânse între formatorii de psihodramă şi formatorii implicaţi în educaţia adulţilor, cu scopul de a ameliora achiziţionarea de competenţe cheie în învăţarea pe tot parcursul vieţii, exprimarea creativă şi deprinderile sociale.

Această iniţiativă pilot este condusă de Bielskie Teatr Grodzki (Polonia) şi implică parteneri din: Polonia – Plakówka Ksztalcenia Ustawicznego EST, Portugalia – Sociedade Portuguesa de Inovacao și Cipru – Cyprus Adult Education Association.

SPJLM este partenerul român al consorţiului, responsabil pe partea de expertiză psihodramatică: dezvoltarea metodologiei de formare şi instrucţiunilor pentru utilizarea psihodramei în educaţia adulţilor. Metodologia este testată in workshop-uri pilot care se desfăşoară până la sfârşitul anului 2009 în cele patru ţări partenere (câte 90 de ore în fiecare ţară).

Puteţi afla mai multe amănunte pe site-ul proiectului: http://www.potens.com.pl şi la http://potens.com.pl/summary/summary_romanian.html

 

 

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside