Proiecte

 • pregătirea unui departament de psihodramă organizaţională şi organizarea unui program de coaching
 • certificarea europeană de psihoterapeut a trainerilor asociaţiei (ECP)
 • traducerea şi tipărirea unor manuale de bază în psihodramă
 • formarea unei asociaţii naţionale de acreditare în psihodramă (NAPO)
 • implementarea psihodramei în sistemul educaţional
 • deschiderea unei secţii de psihodramă în Republica Moldova şi începerea unui grup de formare la Chişinau
 • elaborarea unor strategii de dezvoltare, în care să se urmărească domeniile de aplicare ale psihodramei, astfel încât activitatea asociaţiei să nu se limiteze numai la formare
 • dezvoltarea activităţii în planul cercetării
 • colaborarea cu ARPsiC în vederea pregătirii unui jurnal de psihodramă comun şi schimbul de workshop-uri şi prezentări
 • colaborarea cu FEPTO în domeniile ştiinţific şi de cercetare, începând din 2009
 • colectarea într-un volum a lucrărilor de colocviu prezentate până în prezent
*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside