Formare
Ghid pentru cursanţi

 

REGLEMENTAREA PROCESULUI DE FORMARE ÎN PSIHODRAMĂ
FORMAREA PROFESIONALĂ COMPLEMENTARĂ ÎN PSIHOTERAPIE PSIHODRAMATICĂ/PSIHODRAMĂ

I. Prezentare generală

1. Formarea în psihoterapie psihodramatică și/sau psihodramă este un proces de formare profesională complementară/continuă desfășurat sub egida SPJLM, persoană juridică non profit, entitate acreditată de Colegiul Psihologilor din România ca furnizor de formare profesională în psihoterapie, înscrisă în Registrul Furnizorilor de Formare Profesională în Psihologie clinică și Psihoterapie, partea II-a, la poziția RF-II-CJ-18.

2. Formare în psihoterapie psihodramatică şi/sau psihodramă se realizează în baza următoarelor două contracte: 

a) contractul de prestări de formare în psihodramă încheiat între SPJLM ca furnizor de formare profesională şi formatorul certificat de SPLM şi CPR (după caz), titular reprezentant al unei structuri independente de exercitare a profesiei, şi

b) contractul de prestări de servicii de formare încheiat între formatorul titular reprezentant al unei structuri independente de exercitare a profesiei şi cursant.

3. Pentru psihologi, cei asimilați, medici, medici psihiatri interesați de obținerea atestatului de liberă practică în psihoterapie eliberat de CPR, obiectul contractului se circumscrie prevederilor specifice ale Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, de asemenea Normelor Metodologice de aplicare ale acesteia aprobate prin HG nr 788/2005, cu modificări ulterioare.

4. Contractul se prezintă de către formator/formatori la prima întâlnire de grup și se semnează cel târziu la a treia întâlnire în grup constant de formare.

5. Formarea în psihoterapie psihodramatică și/sau psihodramă se desfășoară respectând standardele de formare și evaluare profesională ale asociațiilor naționale și internaționale la care SPJLM este afiliată: Colegiul Psihologilor din România (CPR), Federația Română de Psihoterapie (FRP), Federation of European Psychodrama Training Organizations (FEPTO), Psychodrama Institut für Europa e.V. (PIfE).

6. Formarea în psihoterapie psihodramatică și/sau psihodramă este un proces unitar și continuu, structurat în două etape, cu scopul de a transmite cursantului cunoștințe teoretice și aplicative, de bază și avansate, specifice metodei, având ca finalitate obținerea specializării profesionale de psihoterapeut de psihodramă în grup și individual de către psihologi și cei asimilați sau conducător de psihodramă de către licențiați în alte domenii.

7. În grupul constant de formare, prin tehnici psihodramatice, se asigură autocunoașterea și dezvoltarea personală adecvată cursanților în formare.

 

II. Certificarea/Competențe

 

1. SPJLM, în calitate de furnizor acreditat de formare certifică specializarea profesională dobândită de cursanți în functie de etapa absolvită, tipurile de competență și intervențiile specifice acesteia.

2. Tipurile de certificare și tipurile de competențe sunt:

 ASISTENT DE PSIHODRAMĂ
 PSIHOTERAPEUT PRACTICANT SUB SUPERVIZARE ÎN PSIHOTERAPIE PSIHODRAMATICĂ
 PSIHOTERAPEUT PRACTICANT AUTONOM ÎN PSIHOTERAPIE PSIHODRAMATICĂ
 CONDUCĂTOR DE PSIHODRAMĂ

3. ASISTENȚII DE PSIHODRAMĂ sunt absolvenții care au finalizat integral programa de formare a etapei de bază. Emiterea diplomei de asistent de psihodramă se realizează la solicitare, în urma depunerii la secretariat a copiilor următoarelor documente:

  • recomandare emisa de formatori
  • certificate de participare la seminariile prevăzute în Programa de formare,
  • diploma de licență.

4. Asistentul de psihodramă poate aplica psihodrama doar în pereche de conducere, în următoarele domenii de competență:
a. grupe de optimizare profesională/organizațională, training de rol, educație sau alte domenii specifice, împreună cu un asistent de psihodramă aflat în etapa superioară de formare, sau un conducător de psihodramă
b. grupe de autocunoaștere/dezvoltare personală, în asociere cu un psihoterapeut de psihodramă deținând oricare treaptă de specializare.

5. Licențiații psihologi și cei asimilați se certifică după încheierea contractului de formare de etapa superioară și încheierea contractului de supervizare ca PSIHOTERAPEUT SUB SUPERVIZARE PRACTICANT ÎN PSIHOTERAPIE PSIHODRAMATICĂ. Potrivit prevederilor HG nr. 788/2005, absolvenții facultăților de medicină (medici psihiatri), asistență socială, filozofie, pedagogie (incluzând psihopedagogia) și teologie își pot atesta competența profesională în psihoterapie în condițiile completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate, aprobate de CPR. SPJLM emite Diploma de Psihoterapeut sub supervizare practicant în psihoterapie psihodramatică, la solicitare, pe baza depunerii la secretariat a documentației necesare, în conformitate cu prevederile CPR.

6. Competențe pentru practicarea psihoterapiei psihodramatice:
Psihoterapeutul sub supervizare cursant în etapa superioară până la absolvirea Colocviului și psihoterapeutul sub supervizare absolvent de Colocviu până la obținerea atestatului CPR de liberă practică, nivel autonom, dețin competențe în aplicarea psihodramei în:
a. grupe de autocunoaștere/dezvoltare personală, în pereche cu un psihoterapeut atestat CPR în psihoterapie psihodramatică, pe orice treaptă de specializare, sau cu un asistent de psihodramă cursant în etapa superioară, sau cu un conducător de psihodramă.
b. în regim individual – monodramă.

7. Colocviul presupune:
a. elaborarea unei lucrări cu tematică specifică metodei în baza practicii supervizate
b. prezentarea în fața Comisiei de Colocviu a ideilor/metodelor principale din lucrare și transpunerea scenică a acestora pentru exemplificare.

8. In vederea obținerii Atestatului CPR de PSIHOTERAPEUT DE PSIHODRAMĂ PRACTICANT, TREAPTA AUTONOM, SPJLM emite, la solicitare, Diploma de absolvire cu condiția îndeplinirii celor 300 ore de practică independentă și 150 ore de supervizare, în conformitate cu prevederile CPR.

9. Licențiații nepsihologi care nu și-au completat studiile universitare cu pachetul de discipline prevăzute pentru atestarea în specialitatea psihoterapie în cadrul CPR, în conformitate cu prevederile HG nr. 788/2005, se certifică la finalizarea etapei superioare ca și CONDUCĂTOR DE PSIHODRAMĂ, în baza absolvirii Colocviului final.

10. Competențe pentru practicarea psihodramei de către conducătorii de psihodramă:
a. grupe de optimizare profesională, training de rol, educație sau alte domenii specifice, individual sau în pereche cu un asistent /conducător /psihoterapeut de psihodramă,

b. grupe de autocunoaștere/dezvoltare personală, în pereche cu un psihoterapeut atestat de CPR pe oricare treaptă de specializare în psihoterapie psihodramatică.

11. Numărul de ore de practică independentă și supervizarea aferentă pentru fiecare nivel de certificare sunt precizate în Programa de formare.

12. Diplomele se eliberează prin secretariatul SPJLM pe baza solicitării și a prezentării documentelor privind formarea de bază si parcurgerea integrală a formării complementare în psihodramă.

III. Teme recomandate pentru pregătirea teoretică/metodică în psihodramă și domenii de aplicare specifice

Temele din lista de mai jos sunt recomandate de Comisia Profesională ca subiecte pentru seminariile teoretice/metodice/domenii specifice, susținute de formatori, și ca subiecte pentru referatele elaborate de cursanți, conform cerințelor Programei de formare. La propunerea formatorilor Comisia Profesionala aprobă includerea altor teme de interes.

1. Viața și filozofia lui J.L.Moreno
2. Conceptul morenian despre teoria/patologia rolurilor
3. Concepția lui J. L. Moreno în relație cu alte paradigme în psihoterapie
4. Structura ședinței de psihodramă
5. Analiza de proces
6. Fenomene și procese în grupul de psihodramă
7. Încălzirea în psihodramă
8. Spontaneitate, creativitate, acțiune
9. Transferul și rezistența în abordare psihodramatică
10. Aplicarea psihodramei în psihopatologie și psihiatrie
11. Psihodrama în setting individual – monodrama
12. Identitatea psihoterapeutului/liderului de psihodramă. Tipuri de lideri și intervenții specifice
13. Etica în psihoterapia psihodramatică
14. Sociometria, concept și elemente specifice
15. Schimbul de rol, fenomenul tele, empatia
16. Scena, protagonistul, ego, auxiliar, grupul, conducătorul de psihodramă
17. Tehnici specifice
18. Atomul social
19. Jocul colectiv
20. Psihodrama aplicată diferitelor categorii sociale si profesionale
21. Psihodrama aplicată diferitelor categorii de vârstă
22. Psihosomatica
23. Intervenții specifice în criză
24. Managementul conflictului
25. Prelucrarea psihodramatică a visului
26. Prelucrarea psihodramatică a basmelor
27. Agresivitate și violență
28. Trauma
29. Prelucrarea psihodramatică a pierderii
30. Psihosexualitatea
31. Terapia cuplurilor
32. Teme existențiale

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ

1. Este formarea avansată și specializată în domeniul psihoterapiei psihodramatice și/sau psihodramei asigurată prin activități specifice: conferințe, cursuri, workshop-uri organizate sub egida SPJLM și creditate conform procedurilor în vigoare de CPR și de Colegiul Medicilor.

2. Comisia profesională a SPJLM propune și avizează conținutul profesional al acestor activități în acord cu cerințele și specificul domeniului.

3. Pentru psihoterapeuții atestați CPR numărul anual de credite este precizat de Comisia de Psihologie clinică si Psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România.

4. Conducătorul/asistentul de psihodramă care desfășoară activități sub sigla SPJLM va participa anual la cel puțin două seminarii organizate de SPJLM sau un seminar și o Conferință de psihodramă.

Aviz Grup 2018_06

Reglementarea procesului de formare în psihodramă 2016
*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside