Formare
Programul de formare complementară

PROGRAMUL DE FORMARE COMPLEMENTARĂ ÎN PSIHODRAMĂ

Temeiul juridic :

1. Legea nr. 213 din 27 mai 2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologic din România (CPR);

2. Hotărârea de Guvern nr. 788/2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;

3. Acreditarea Comisiei de Psihologie Clinica si Psihoterapie a CPR prin care se conferă SPJLM, recunoaşterea profesională de a desfăşura programe formative, recunoscute sub egida CPR. (Registrul furnizorilor de formare profesională în psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie – CPR);

4. Acreditarea Federatiei Romane de Psihoterapie prin care se conferă SPJLM recunoaşterea profesională de a desfăşura programe formative recunoscute sub egida FRP;

5. Sentinţa Civila 4038 din 17 iulie 1995, pronunţată de Judecatoria Cluj Napoca, privind înfiinţarea SPJLM, cu sediu în Cluj-Napoca, p-ţa Avram Iancu, nr. 11, apt. 2, asociaţie profesională non-profit cu activitate de formare profesională în psihoterapie sş psihodramă.

6. Statutul SPJLM, actualizat în 2002, 2007, 2011, 2015, 2016 și 2018.

 

 1. PREZENTAREA DETALIATĂ A CONŢINUTURILOR FORMĂRII PE ETAPELE PROCESULUI

A) Etapa introductivă: total de 37 de ore de aplicare a metodei:

– Seminar introductiv de 18 ore;

– Seminar de admitere de 18 ore;

– Interviu individual cu formatorii 1 ora.

B) Etapa de bază: total de 436 de ore;

– Grup constant de 250 de ore, din care:

 • 150 de ore de autocunoaştere
 • 60 de ore de aplicare a metodei
 • 40 de ore de teorie

– Seminar de dinamică de grup 36 de ore

– Seminarii teoretice 3×20=60 ore

– Seminarii speciale: 2×20=40 ore

– Studiu individual: 50 de ore (pregătirea unui referat şi a 4 protocoale: un joc de protagonist, un rol de eu auxiliar, un joc colectiv şi un seminar de grup constant).

C) Etapa de superioară: 471 de ore+160/300 practica individuală + 90/150 supervizare şi colocviu, după cum urmează:

– Interviu individual cu formatorii 1 ora.

– Grup constant de 250 de ore, din care:

 • 100 ore de autocunoaştere
 • 100 de ore de aplicare a metodei în grup
 • 50 de ore de teorie

– Seminarii teoretice 3×20=60 ore

– Seminarii speciale 3×20=60 ore

– Studiu individual :100 de ore (pregătirea unui referat şi a 15 protocoale, din care 5 din grupul constant de formare şi 10 din practica individuală)

– Aplicarea psihodramei în practica individuală:

 • 160 de ore de conducere de grup şi/sau aplicari monodramatice (posibil sa fie divizat în două, cu un grup de minim de 120 de ore) pentru prezentarea la colocviu.
 • Pentru recomandare in vederea atestarii COPSI ca psihoterapeut autonom, se adaugă încă 140 de ore de conducere de grup (posibil să fie divizat în 2 grupe) sau aplicare monodramatică. Aceste ore pot fi efectuate şi după colocviu.

– Supervizare:

 • 90 de ore (60 de grup, 30 individuale) pentru prezentarea la Colocviu
 • Pentru recomandarea în vederea atestarii COPSI de psihoterapeut autonom se adaugă încă 60 de ore de supervizare, posibil de efectuat şi după colocviu

– Colocviu- 2 ore pentru fiecare participant

 • Lucrare- sustinere si prezentare.
 • Demonstratie psihodramatica – prezentarea practica a unui aspect reprezentativ din cuprinsul lucrarii.

II PREZENTAREA CONŢINUTURILOR FORMĂRII PENTRU ÎNTREG PROCESUL

Autocunoaştere– total 250 de ore de grup şi 2 ore individuale:

– 150 ore de grup şi 1 ora interviu individual în Etapa de Bază.

– 100 ore de grup şi 1 ora interviu individual în Etapa Superioară.

Aplicarea metodei – total 332 de ore:

– 36 de ore în Etapa Introductivă

– 60 de ore în grupul constant în Etapa de Bază

– 76 de ore seminarii speciale/metodice în afara grupului constant, în Etapa de Bază

– 100 ore în grupul constant în Etapa Superioară

– 60 de ore seminarii metodice în afara grupului constant, iî Etapa Superioară

Teorie- total : 210 de ore:

– 40 de ore în grupul constant în Etapa de Bază

– 60 de ore seminarii în afara grupului constant în Etapa de Bază

– 50 de ore în grupul constant în Etapa Superioară

– 60 de ore seminarii în afara grupului constant în Etapa Superioară.

Studiu individual: 150 de ore pregătire de referate şi protocoale (50 ore în Etapa de Bază, 100 ore în Etapa Superioară).

Aplicarea psihodramei în practica individuală:

– 160 de ore de conducere de grup – pentru certificatul de conducator de psihodramă

– 300 de ore de practica individuală (conducere în grup şi/sau aplicări monodramatice) – pentru atestatul de psihoterapeut de psihodramă autonom.

Supervizare:

– 90 de ore – pentru certificatul de conducator de psihodramă

– 150 de ore – pentru atestatul de psihoterapeut de psihodramă autonom

Colocviu final:

2 ore pentru fiecare participant:

– Lucrare- susţinere şi prezentare.

– Demonstraţie psihodramatică – prezentarea practică a unui aspect reprezentativ din cuprinsul lucrării.

CERTIFICARE

A) Certificatul de asistent de psihodrama se acorda dupa finalizarea Etapei de Baza.

Certificare intermediara, care permite inscrierea in Etapa Superioara.

B) Certificatul de conducator de psihodramă se acordă după finalizarea a Etapei Superioare şi a Colocviului (pentru nepsihologi).

C) Certificat de psihoterapeut de psihodramă sub supervizare se acordă pe parcursul formarii în Etapa Superioară candidatilor cu diploma de psiholog sau psihiatru (respectiv în condiţiile Legii 213/2004 si a H.G. 788/2005), după parcurgerea stagiului minimal din programul minimal de formare, respectiv 472 ore:

autocunoaştere şi dezvolatare personală 150 ore

aplicarea metodei 172 ore

teorie 100 ore

studiu individual 50 ore

D) Certificatul de psihoterapeut autonom de psihodramă se acordă candidaţilor cu diploma de psiholog sau psihiatru (respectiv în condiţiile Legii 213/2004 si a H.G. 788/2005) după:

Finalizarea cu succes a Etapei Superioare şi a Colocviului.

Realizarea celor 300 de ore de practică psihoterapeutică propie si a celor 150 de ore de supervizare. Candidaţii pot decide dacă îndeplinesc toate cele 300 de ore de practică sş respectiv 150 de ore de supervizare înainte de Colocviu sau după susţinerea acestuia.

Până la susţinerea Colocviului este obligatorie efectuarea a 160 de ore de practică individuală şi a 90 de ore de supervizare.

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside