Formare
GHID PRACTICANŢI PSIHODRAMĂ

Reglementări privind practica psihodramatică și supervizarea practicii psihodramatice

 

I. Informații generale

 

1. Practica independentă în domeniu se defășoară în cadrul unor forme legale de prestări servicii psihologice/nepsihologice.

2. În practica independentă psihoterapeutul psihodramatician respectă cerințele Comisiei de Psihologie clinică și psihoterapie a CPR, ale FRP, prevederile Comisiei profesionale a SPJLM, Codul deontologic SPJLM și al organizațiilor la care SPJLM este afiliată.

3. În practica independentă asistentul și conducătorul de psihodramă respectă prevederile Comisiei profesionale și Codul deontologic al SPJLM si al organizațiilor la care SPJLM este afiliată.

4. Psihoterapeutul psihodramatician atestat CPR își desfășoară libera practică ca titular/reprezentant al unor forme independente de exercitare a profesiei: cabinete individuale, cabinete asociate, societăți civile pe bază de liberă practică înregistrate la CPR sau în instituții medicale ce permit practicarea psihoterapiei.

5. Psihoterapeutul psihodramatician medic sau medic psihiatru atestat FRP își desfășoară activitatea în cadrul unor forme legale specifice de liberă practică sau în instituții ce permit practicarea psihoterapiei.

6. Asistentul și/sau conducătorul de psihodramă își desfășoară practica independentă în cadrul unor forme legale de exercitare a profesiei, conform domeniului în care își desfășoară activitatea și în care deține diploma de licență.

7. Orice activitate în psihoterapie psihodramatică practicată în afara formelor de exercitare a profesiei prezentate mai sus, contravine Legii nr. 213/27.05.2004, publicată în Monitorul Oficial din 01.06.2004, fiind asumată în nume propriu și pe proprie răspundere de către psihoterapeutul psihodramatician.
8. Comisia de Psihologie clinică și psihoterapie a CPR reglementează libera practică în domeniul psihoterapiei: în cadrul formării, până la obținerea atestatului de psihoterapeut autonom sunt prevăzute 300 ore de practică supervizate în 150 de ore; până la susținerea colocviului de absolvire Programa de formare în psihoterapie psihodramatică prevede efectuarea a 160 ore de practică independentă supervizată în 90 de ore.

 

II. Înregistrarea practicii psihodramatice la SPJLM

 

1. Este obligatorie înregistrarea la SPJLM a acelor activități psihodramatice care se desfășoară sub supervizare în cadrul formării, până la obținerea dreptului la liberă practică autonomă. După obținerea dreptului de practică autonomă, înregistrarea este necesară doar în cazul în care se dorește accesul la trepte superioare de practică psihodramatică prin SPJLM (psihodramatician specialist, principal, formator sau supervizor).

2. Premise:
– pentru psihologi: deținerea Atestatului CPR de liberă practică și apartenența la o formă specifică de exercitare a profesiei de psiholog înregistrată la CPR sau la o instituție ce permite practicarea psihoterapiei
– pentru nepsihologi: apartenența la o formă legală de exercitare a profesiei
SPJLM D1c

3. Procedura:
 completarea formularului de Solicitare de avizare care se va transmite prin email către toți membrii Comisiei Profesionale
 directorul Comisiei Profesionale va transmite avizul favorabil și numărul de înregistrare prin email solicitantului și secretariatului în termen de 15 zile; în cazul avizului nefavorabil va comunica solicitantului cerințele suplimentare
 înregistrarea la Secretariatul SPJLM a Tabelului cu membrii grupului la a doua ședință de grup; tabelul cu formatul dat se transmite la secretariat în anexă prin email
 încheierea grupului se va anunța la CP și la secretariat prin email; se anexează Tabelul final al grupului cu menționarea numărului de ore parcurse de membrii acestuia.
 certificatele pentru participanții la programele psihodramatice avizate se emit de către conducători. Secretariatul SPJLM va asigura contrasemnarea certificatelor doar în cazul în care supervizarea a fost realizată de supervizori SPJLM și pe certificate figurează structura/structurile legale organizatoare.

4. Psihoterapeutii psihodramaticieni, conducătorii de psihodramă și asistenții de psihodramă interesați de certificarea și cu sigla SPJLM a participanților la grupele de autocunoaștere conduse vor îndeplini precizările Comisiei profesionale privind organizarea și înregistrarea practicii independente cu supervizarea aferentă.

5. Înregistrarea practicii independente la SPLJM obligă practicanții la plata taxei administrative de 10% din veniturile realizate.

 

III. Supervizarea practicii psihodramatice

 

1. Supervizarea are ca obiectiv aprofundarea unor cunoștințe și proceduri specifice dobândite în procesul de formare complementară în psihoterapie psihodramatică și/sau psihodramă.

2. Ședința de supervizare vizează următoarele aspecte: obiectivele intervenției, metode/tehnici utilizate, rezultatele obținute, dificultăți întâmpinate, experiența personală și autoevaluarea prestației, planul pentru următoarea intervenție. Vor fi abordate aspecte teoretice, tehnici și metode specifice, analiza de proces, procese și fenomene în dinamica grupului de psihodramă, aspecte ale muncii în echipa de conducere a unui grup de psihodramă, extinderea și dezvoltarea rolului de psihoterapeut / conducător de psihodramă, aprofundarea autocunoașterii specifice pentru psihoterapeutul / conducătorul / asistentul de psihodramă.

3. Supervizarea se desfășoară în baza Contractului încheiat între supervizor și supervizat.

4. Supervizatul poate opta pentru unul sau mai mulți supervizori, atestați în condițiile legii.

5. Este preferabil ca perechea care conduce grupul de psihodramă să participe împreuna la cel puțin o treime din totalul orelor de supervizare.

6. Taxa pentru ora de supervizare în grup respectiv pentru ora de supervizare individuală este reglementată de Comitetul director al SPJLM.

7. Numărul de ore de supervizare aferent practicii independente desfășurate până la susținerea Colocviului este precizat în Programa de formare: 60 de ore de supervizare în grup și 30 de ore de supervizare individuală.

8. În vederea obținerii atestatului CPR de psihoterapeut autonom, practica independentă necesară este de 300 de ore, supervizată în 150 de ore. Se iau în calcul și orele efectuate înainte de absolvirea colocviului. In cazul efectuării a 90 de ore de supervizare până la colocviu rămân de efectuat încă 60 de ore de supervizare.

9. După colocviu, supervizatul poate alege tipul de supervizare – în grup sau supervizare individuală -, și numărul de ore alocat fiecăreia din cele două tipuri.

10. Pentru Psihoterapeutul autonom și Conducătorul de psihodramă care își desfășoară activitatea psihodramatică sub sigla SPJLM, supervizarea reprezintă 10% din numărul de ore lucrate în fiecare grup.

11. Supervizarea activității de formare este descrisă în Regulamentul formatorilor 

 

solicitare-avizare-2013

Reglementări practică psihodramatică şi supervizare 2016
*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside