Liste pe tipuri de membri
Membri de onoare SPJLM

Listă membri de onoare SPJLM

12.02.2011

  1. GÖTT HILDEGARD
  2. MÄVERS ILDIKÓ
  3. TUDOR EUGEN
  4. VARGHA JENŐ LÁSZLÓ

 

Art. 5. Membrii de onoare sunt persoane fizice care s-au evidenţiat prin contribuţia lor la realizarea scopurilor asociației.

Art. 5.1. Calitatea de membru de onoare se propune in Consilul Director, cu votul unei majorităţi de 2/3 din totalul membrilor acestuia, şi se acordă de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor ei.

Art. 5.2. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei; ei nu au drept de vot, pot însă participa la activităţile asociaţiei iar opinia lor are un caracter consultativ.

(extras din Statutul SPJLM aprobat în Adunarea Generală din 16 octombrie 2011, Capitolul III, Membrii Asociației)

 

*

Two contradictory principles are operating in the therapeutic investigation. One is the utterly subjectivist and existentialistic situations of the subject; The other is the objective requirements of the scientific method.