Liste pe tipuri de membri
Membri de onoare SPJLM

Listă membri de onoare SPJLM

12.02.2011

  1. GÖTT HILDEGARD
  2. MÄVERS ILDIKÓ
  3. TUDOR EUGEN
  4. VARGHA JENŐ LÁSZLÓ

 

Art. 5. Membrii de onoare sunt persoane fizice care s-au evidenţiat prin contribuţia lor la realizarea scopurilor asociației.

Art. 5.1. Calitatea de membru de onoare se propune in Consilul Director, cu votul unei majorităţi de 2/3 din totalul membrilor acestuia, şi se acordă de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 din totalul membrilor ei.

Art. 5.2. Membrii de onoare sunt scutiţi de plata cotizaţiei; ei nu au drept de vot, pot însă participa la activităţile asociaţiei iar opinia lor are un caracter consultativ.

(extras din Statutul SPJLM aprobat în Adunarea Generală din 16 octombrie 2011, Capitolul III, Membrii Asociației)

 

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside