Cum să devii membru
COTIZAŢII ŞI TAXE

COTIZAȚII

Membri titulari: 150 lei / an. Cotizaţia de membru pentru anul curent se achită până cel târziu la data de 30 iunie.

Dacă plata pentru anul în curs se face până la 31 martie, se acordă o reducere de 20%, așadar cotizația devine 120 lei.

Pentru membrii nou înscrişi plata cotizaţiei începe din 01. a lunii următoare acordării calităţii de membru de către Consiliul Director al S.P.J.L.M.

În cazul în care se acumulează o restanţă pentru o perioadă de 2 ani, calitatea de membru poate să înceteze, dacă la notificarea trezorierului și a secretariatului nu se răspunde în termen de maximum 30 de zile și nu se reglează datoria.

Cotizaţia se achită prin Banca Transilvania:

  • Cont bancar: RO13 BTRL 0130 1205 9599 19XX
  • Titular de cont: SPJLM
  • Cod fiscal: 9005931
  • Mențiuni:
    • numele membrului SPJLM pentru care se face depunerea
    • anul / anii pentru care se face plata

TAXE FORMARE ÎN PSIHODRAMĂ

Autocunoaștere

25 lei/oră pentru: curs, seminarii, supervizare de grup.

Formare (etapa I si II)
25 lei/oră

Supervizie
• Pentru supervizia de grup: 25 lei/oră pentru asistenți și psihoterapeuți
• Pentru supervizia individuală: 80 lei/oră înainte de colocviu şi minim 80 lei/oră după colocviu

Seminarii teoretice şi speciale:
Taxele sunt cele din formare 25 lei/ora.
Dinamica de grup:
Taxele sunt cele din formare 25 lei/ora.
Colocviu:
Taxa: 500 lei.

Taxele pentru eliberarea de documente:
Gratuit pentru membrii SPJLM, 100 lei pentru cursantii care nu sunt membri SPJLM.

Nota:
Reamintim tuturor formatorilor, conducătorilor, cursanților din etapa superioară că prețurile stabilite în SPJLM sunt prețuri unice și nu minime.

 

*

Two contradictory principles are operating in the therapeutic investigation. One is the utterly subjectivist and existentialistic situations of the subject; The other is the objective requirements of the scientific method.