Workshop”Psihodrama online” – Varro Eva

Sesiunea va avea format de workshop, cu conținut în primul rând practic, deși  se vor prezenta și aspecte teoretice și material scris. În program se preconizează utilizarea unor exerciții de încălzire, prezentare teoretică, demonstrație pe munca de protagonist cu întregul grup sau în grupuri mici (”break rooms”), sharing și feedback. În măsura în care întrebările participanților permit, se va utiliza și tabla interactivă (”whiteboard”).

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside