Seminar ”Descifrarea limbajului psihosomatic”, în limba maghiară, Albert-Lőrincz Enikő, Tg. Mureș.

Psihoterapeut şi formator în metoda psihodramei Albert-Lorincz Eniko anunta SEMINAR TEORETIC de 20 de ore, cu tema Descifrarea „limbajului psihosomatic” cu ajutorul psihodramei.  

Activitatea se va desfasura in limba maghiara.

Locul de desfăşurare: Tg. Mures, perioada: 28 februarie -1 martie 20, (se lucrează de vineri de la ora 16 până duminică la pranz). Locatia : se va anunta ulterior celor care se vor inscrie.

Informaţii suplimentare şi înscrieri la> e.albert.lorincz@gmail.com, tel : 0741223589

 DESCRIEREA ACTIVITĂŢII

 Scopul seminarului: demonstrarea modului cum pot fi prelucrate simptomele – limbajul psihosomatic – în munca psihodramtică.
Pornim de la ideea că:

 – simptomele psihosomatice le considerăm ca forme de comunicare importante ale organismului nostru care trebuie percepute, descifrate, conştientizate şi utilizate în autoconducere,
 – descifrarea simptomelor psihosomatice presupune o sensibilizare în această direcţie şi se realizează printr-o preocupare conştientă a persoanei, (presupune un proces de învăţare),
 – conştientizarea acestei căi de comunicare a organismului duce la o mai bună autocunoaştere, şi implicit contribuie la creşterea echilibrului şi armoniei vieţii psihice, la formarea comportamentului de sănătate,
– psihodrama este o metodă eficientă în vederea realizării echilibrului psihosomatic.

 Ne propunem:
 – să oferim exerciţii menite să contribuie la sensibilizarea participanţilor la seminar „faţă de limbajul psihosomatic”,
 – să prezentăm tehnici psihodramatice de percepere, decodificare şi prelucrare a lor,
– să contribuim la conştientizarea relaţiei dintre corp şi suflet, relaţie mediată de un limbaj psihisomatic.
 Focusul muncii va fi determinat de specificul motivaţiei şi al temelor aduse de participanţi.
 
 Structura seminarului:
Încălzire pentru tema seminarului (ziua I., cinci ore):
 . motivaţia pentru tema anunţată
 . conturarea atitudinilor personale faţă de limbajul psihosomatic
 . prezentarea câtorva modalităţi şi tehnici de sensibilizare faţă de limbajul psihosomatic care pot fi utilizate în activitatea practică a participanţilor
Dezvoltarea temei (ziua II., zece ore)
 . exerciţii de relaţionare cu propriul corp
 . exerciţii în grupuri mici pentru a surprinde semnificaţia unor simptome psihosomatice
 . abordări de teme personale:
 o prin analiza de simboluri
 o prin metoda clasică moreniană
 
 Integrarea temei şi concluzii teoretice (ziua III., cinci ore)
 . ateliere pentru prelucrarea aspectelor practice ale muncii psihodramatice cu simptomele psihosomatice
 . prelucrarea întrebărilor legate de munca cu simptomele psihosomatice în activitatea practică a participanţilor
. feed-back-ul participanţilor.

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside