Formare în psihodramă – etapa de bază. Ljubomir Petrov și Sabina Pop la Cluj

Dragi  colegi!

Anunțăm începerea unui grup de formare în psihodramă etapa de bază, în limba română, la Cluj-Napoca. Programul este conceput în mod special pentru psihologi, medici, asistenți sociali, pedagogi, sociologi … dar participarea este deschisă pentru orice persoană interesată de munca cu sine și cu ceilalți, pentru aprofundarea  înțelegerii  relațiilor interumane.

Psihodrama este o metodă de psihoterapie acreditată de Colegiul Psihologilor din România și de Federația Română de Psihoterapie, iar parcurgerea etapei de bază înseamnă obținerea titlului de  asistent în psihodramă. Titlul conferă dreptul de a conduce grupuri. Parcurgerea primei părti a formării poate fi folosită și pentru recunoașterea orelor de autocunoaștere cerute de alte formări terapeutice. Pentru înscriere la grup nu este necesară experiența în psihodramă. Informatii mai detaliate găsiti la adresa  www.psihodrama.ro la opțiunea legată de formare.

Conducători de grup: Sabina POP – psiholog, terapeut psihodramă, formator și Ljubomir Najden PETROV – psiholog, terapeut psihodramă, formator.

Organizarea întâlnirilor: aproximativ 20 ore/întâlnire, în medie la una-două  luni, prima întâlnire va fi în aprilie 2020.

Vă stăm la dispoziție pentru înscrieri sau informații suplimentare pănă la 30 martie 2020, la una din următoarele adrese de e-mail: jubanandaus@yahoo.com (Ljuba), sabinanpop@yahoo.com (Sabina).

 

*

My philosophy has been misunderstood. It has been disregarded in many religious and scientific circles. This has not hindered me from continuing to develop techniques whereby my vision of what the world could be might be established in fact. It is curious that these techniques - sociometry, psychodrama, group therapy - created to implement an underlying philosophy of life have been almost universally accepted while the underlying philosophy has been relegated to the dark corners of library shelves or entirely pushed aside